Veiligheid

Gevaarlijke stoffen

Gecertificeerd personeel

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg is een Europees verdrag gesloten. In dit verdrag, dat wordt afgekort met ADR, staan voorschriften over de verpakking, het laden en lossen en het transport van gevaarlijke stoffen en voorwerpen die gevaarlijke stoffen bevatten. Voor stoffen die een behandeling volgens het ADR behoeven, beschikt MKG Koeriers over speciale voertuigen, uitrusting, laarzen, oogdouche, brandblusser, enz.


Daarnaast spreekt het natuurlijk voor zich dat de chauffeurs die uw ADR transport uitvoeren beschikken over de benodigde certificaten. Wij kunnen uw ADR zending gekoeld vervoeren indien gewenst en uw zending constant volgen door de GPS-systemen in al onze voertuigen.

Heb ik ADR-transport nodig?

Niet voor alle gevaarlijke stoffen is ADR-transport nodig. Alleen wanneer het stofidentificatienummer (UN-nummer) een vermelding kent in de ADR-voorschriften, behoeft de stof een behandeling volgens deze richtlijnen. Bij twijfel hierover scheppen wij graag duidelijkheid.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then